a
Blog
Articole 5 abilități esențiale pe care trebuie să le cunoști la început de carieră 

5 abilități esențiale pe care trebuie să le cunoști la început de carieră 

Expresia „Cunoașterea este putere” (în engleză, „Knowledge is power”) are o rezonanță auditivă răsunătoare în societatea de astăzi. Aceasta pornește de la aforismul latinesc „Scientia potentia est”, care îi este atribuit emeritului Francis Bacon. Cu toate că expresia nu se apropie de cuvintele enunțate inițial de filosoful britanic [1], îndepărtarea de fragmentul original nu dezice relevanța celor trei cuvinte în contextul lumii și pieței actuale a muncii.

Într-adevăr, cunoașterea este putere într-o eră tehnologizată, aflată în continuă schimbare. Pe parcursul timpului, omenirea a făcut un salt, o trecere, de la o Eră Industrială la una a Cunoașterii. Numeroase locuri de muncă au dispărut, iar alte sunt pe cale să apară, datorită impactului transformativ al tehnologiilor digitale. În medie, tinerii vor schimba mai mult de 10 ori un loc de muncă înainte să împlinească vârsta de 50 de ani. Astfel că, neștiind cum va arăta viitorul pieței muncii, este dificil de prezis pentru ce tipuri de joburi vor trebui pregătite generațiile actuale de elevi și studenți [2]. 

În cadrul acestui articol, vom menționa și detalia 5 abilități cerute pe piața muncii în acest moment, de care orice tânăr ar trebui să țină cont la început de carieră, și nu numai, indiferent de mediul profesional în care își dorește să activeze în viitor sau activează deja.  

Ce înțelegem prin competențe? 

Și cum facem diferența între competențe hard (în engleză, „hard skills”) și competențe soft (în engleză, „soft skills”)?

Mai întâi de toate, trebuie să înțelegem ce sunt competențele și cum diferențiem competențele hard de cele soft. Conceptul de „competență” a fost intepretat diferit în funcție de cercetătorii care și-au dedicat timp să-l aprofundeze. Djati și Series afirmă că abilitățile, în general, înglobează atât competențele soft, cât și competențele hard [3].

  1. Abilitățile hard se referă la competențe tehnice [3], care se dobândesc prin educație, formare și practică pentru o diplomă. Însă, o diplomă nu mai este de ajuns pentru a acoperi în întregime specificitatea joburilor de astăzi, astfel că devine acceptat faptul că: „abilitățile hard nu mai sunt suficiente pentru a supraviețui cu succes” pieței muncii actuale [4]. 
  2. Abilitățile soft se referă la competențe din afara sferei tehnice, gândirea critică fiind una dintre cele mai importante [3]. Conform lui Polanyi, abilitățile soft reprezintă cunoștințe ce aparțin minții umane, dar au o nuanță personală [3], deoarece aceste tipuri de abilități, prin numeroasele beneficii pe care le aduc, mențin relațiile interpersonale și contribuie la clădirea unor strategii de succes în mediul profesional [4].

1. Flexibilitatea

Abilitatea de a face față schimbării, sau de a răspunde optim la schimbare, este extrem de importantă pe piața muncii de astăzi [5]. Și nu ne referim strict la adaptarea la schimbările tehnologice, dar și la capacitatea de a le suține și de a le avansa [6]. 

Adaptabilitatea* și flexibilitatea* sunt două concepte similare, care, adesea, sunt folosite interschimbal, sau împreună în descrierile joburilor. În contextul de muncă, asta ar putea însemna cât de receptivă este o persoană la noile informații, condițiile sau circumstanțele schimbătoare, cât de bine gestionează situațiile incerte etc. Totodată, schimbările din mediile organizaționale pot fi extrem de rapide, iar dacă indivizii nu se pot adapta rapid, aceștia rămân în urmă. 

Flexibilitatea implică, printre altele: 

  • Adaptarea cu succes la schimbările din mediu;
  • Păstrarea calmului în fața dificultăților; 
  • Planificarea în avans, dar a avea opțiuni alternative în cazul în care lucrurile merg greșit [5].

2. Rezolvarea de probleme

Nevoia de a rezolva probleme complexe și greu de definit este o cerință actuală în câmpul muncii [7]. Deținerea acestei abilități contribuie la identificarea sursei unei probleme și la găsirea unei soluții eficiente. Chiar dacă rezolvarea de probleme este adesea definită ca o abilitate separată, sunt și alte abilități care contribuie la aceasta [8]. 

Totodată, trebuie avut în vedere că rezolvarea de probleme este o abilitate importantă în orice domeniu sau nivel profesional. Ca rezultat, rezolvarea de probleme într-o manieră eficientă ar putea cere abilități tehnice specifice unei job sau industrii. Ca de exemplu, o asistentă medicală ar trebui să aibă abilități dezvoltate de ascultate și comunicare în timpul în care interacționează cu pacienții și, în același timp, să dețină cunoștințe medicale care au legătură cu boala sau medicamentația pacienților. În multe cazuri, o asistentă ar trebui să știe când este necesar, sau nu, să consulte un medic pentru un pacient [8], în acel moment intervenind capacitatea de a rezolva probleme. 

3. Gândire creativă

O varietate de rapoarte subliniază că această competență este una dintre cele mai esențiale ale secolului XXI [9], iar abilitatea de a gândi creativ atât în mediul digital, cât și în cel non-digital, a devenit o caracteristică a oamenilor de succes de astăzi [10]. De asemenea, această abilitate poate fi învățată și dezvoltată, creativitatea nefiind o trăsătură înnăscută și fixă [9].  

Creativitatea reprezintă abilitatea de a genera idei originale și utile, care ne permit să mergem mai departe și se numără printre cele mai căutate abilități atât în viață, cât și pe piața muncii într-o lume complexă în continuă schimbare [9]. De asemenea, o definiție a creativității spune că reprezintă o modalitate de a rezolva probleme dintr-o perspectivă unică, evitând soluții ortodoxe și gândind în afara cutiei [10]. 

4. Muncă în echipă 

Încă de la începuturile timpului, oamenii au fost înclinați să formeze grupuri și să lucreze împreună pentru a atinge diferite țeluri, pentru a rezolva probleme, a genera idei, a dezvolta abilități, supraviețui, și multe altele [11]. Munca în echipă este una dintre cele mai vizibile și esențiale configurații de lucru în secolul XXI. De asemenea, munca în echipă este considerată una dintre cele mai eficiente forme de a lucra [11], aceasta devenind o normă în câmpul muncii de astăzi, iar abilitatea de a lucra în echipe reprezentând un criteriu cheie în momentul angajării [12]. 

Munca în echipă este definită ca: „munca realizată de diferiți asociați, fiecare dintre ei făcând o anumită parte din sarcină, dar toți subordonând proeminența personală pentru eficiența întregului” [12]. Iar, literatura de specialitate sugerează numeroase beneficii ale acestei abilități atât pentru organizații, cât și pentru indivizi, cum ar fi: îmbunătățirea relațiilor dintre angajați, dezvoltarea abilităților interpersonale și tehnice ale angajaților, creșterea calității mediului de lucru, satisfacția și performanța la locul de muncă, creșterea eficienței organizaționale, și flexibilitatea. De asemenea, munca în echipă oferă suport social, încurajează cooperarea, și face joburile mult mai interesante și provocatoare [11]. 

5. Comunicarea

Abilitatea de a comunica constă în a comunica adecvat și eficient [12], mai exact, de a transmite un mesaj către un receptor cu claritate și responsabilitate, fără distorsiuni [4]. De asemenea, pe lângă vorbire și ascultare, cititul și scrisul sunt și ele componente esențiale ale abilităților de comunicare [4]. 

Competența de a comunica este unul dintre numeroșii pași pentru a atinge succesul în carieră. Fără suficiente abilități de a comunica, devine dificil de a obține, menține, sau lărgi relațiile interpersonale, mai ales la locul de muncă. Studiile susțin că există dovezi considerabile care să sugereze că cei cărora le lipsesc o serie de abilități de comunicare bine dezvoltate, le va fi mult mai greu să avanseze în carieră [4]. 

Într-o Eră a Cunoașterii, în care numeroase locuri de muncă dispar, iar altele sunt pe cale să apară, generațiile actuale de elevi și studenți trebuie să fie pregătite pentru impredictibilitatea care îi așteaptă în câmpul muncii. 

Cele 5 abilități esențiale prezentate în acest articol, au un rol didactic în formarea atât la început, cât și pe parcursul dezvoltării în carieră a unui elev sau student, indiferent de domeniul profesional ales. Flexibilitatea, rezolvarea de probleme, gândirea creativă, munca în echipă și capacitatea de a comunica în mod eficient se influențează reciproc și, chiar dacă nu prezic per se reușita profesională, asigură baze fundamentale pe care un elev sau student pot lucra pentru a evolua în mod armonios într-un mediu profesional aflat în continuă schimbare. 

*adaptabilitate = abilitatea de a te schimba (sau de a fi schimbat) pentru a te potrivi circumstanțelor schimbătoare

*flexibilitatea = capacitatea de a putea fi îndoit, de obicei, fără a putea fi rupt [5]. 

Redactat de Giurcanu Cristina-Elena

Surse consultate

[1] HistoryofInformation.com – In His “Meditationes Sacrae” Francis Bacon Writes “Ipsa Scientia Potestas Est” (Knowledge is Power) [link: https://shorturl.at/dhF89];

[2] Ritter, S. M., Gu, X., Crijns, M., & Biekens, P. (2020). Fostering students’ creative thinking skills by means of a one-year creativity training program. PLOS ONE, 15(3), e0229773. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229773

[3] Ismail, D. H., Nugroho, J., & Rohayati, T. (2023). Literature Review: Soft Skill Needed by Gen Z in the Era RI 4.0 and Society 5.0. Majalah Ilmiah Bijak, 20(1), 119-131. DOI:10.31334/bijak.v20i1.3119;

[4] Tripathy, M. (2020). Significance of Soft Skills in Career Development. În J. Fahed-Sreih (Ed.), Career Development and Job Satisfaction (1st ed., pp. 15-21). IntechOpen.

[5] Wigan & Leigh College – Employability Skills [link: https://shorturl.at/coDY4];

[6] Levin, H. M. (2015). The Importance of Adaptability for the 21st Century. Society, 52(2), 136-141. DOI:10.1007/s12115-015-9874-6;

[7] Middleton, H. (2002). Complex problem solving in a workplace setting. International Journal of Educational Research, 37(1), 67-84. https://doi.org/10.1016/S0883-0355(02)00022-8;

[8]   Indeed – What Are Problem-Solving Skills? Definitions and Examples [link: https://shorturl.at/kBIK8];

[9] Siburian, J., Corebima, A. D., Ibrohim, & Saptasari, M. (2019). The Correlation Between Critical and Creative Thinking Skills on Cognitive Learning Results. Eurasian Journal of Educational Research, 19(81), 99-114;

[10] Gafour, O. W. A., & Gafour, W. (2020). Creative Thinking skills -A Review article. ResearchGate [link: https://shorturl.at/CDIN9];

Post a Comment

O punte între profesioniști cu experiență și tineri la început de drum.

Florina Lendeczki – 0743 070 102
Bianca Biosa – 0747 056 266